Emeraude FE series-dòng nhỏ

Dòng máy nén khí hai cấp nổi bật với tính năng tiết kiệm năng lượng, chi phí vòng đời thấp và xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng. Dòng máy này có thể đạt được hiệu quả cao hơn 9-34% so với máy nén khí không dầu một cấp.

FE- Dòng Biến tần
37-55kW
5.4-8.1m3/min
FE-Dòng tiêu chuẩn
15-55kW
2.05-8.1m3/min

Emeraude series brochure