Bộ Điều Khiển Nhóm “Economild”

Như bạn đã biết, máy nén khí tiêu tốn một lượng lớn năng lượng và người dùng phải chi trả khá lớn. Vì thế, việc tối ưu hóa công việc liên quan đến máy nén khí là một trong những điểm quan trọng nhất cho nhà máy. Chúng tôi cung cấp “Bộ Điều Khiển Nhóm’’ để giảm số lượng máy nén khí vận hành với mục đích cắt giảm chi phí điện năng. Đây chính là công nghệ từ trụ sở KOBE STEEL LTD. của chúng tôi

Danh mục: